งานวิจัย
(1-5) 203 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530
หนังสือทั่วไป
344 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
344 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
344 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
311 หน้า
หนังสือทั่วไป
328 หน้า
หนังสือทั่วไป
311 หน้า
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
386 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
386 หน้า
หนังสือทั่วไป
404 หน้า