เรื่องสั้น
271 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.

เนรเทศ / 2557

นวนิยาย
255 หน้า ; 19 ซม.