หนังสือทั่วไป
278หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ติโต = Tito / 2541

หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบสี
    ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าให้จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย พร้อมเหรียญพระมหาชนก ในวโรกาสปีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ทรงพระกรุณาโปรกเกล้าให้จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย พร้อมเหรียญพระมหาชนก ในวโรกาสปีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
115 หน้า
หนังสือทั่วไป
84 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
157 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[11 ] 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.