หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 เรื่องเล่าชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้หฐิงจากเมียนมาเพื่อสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและสมรรถนะทางพหุวัฒนธรรมไทย - อาเซียน
 • ภาค 2 มากรีตรี
 • มะพิวฮะนิน
 • มิโมน
 • โฉ่โฉ่
 • ซาร์ญา
 • เอเอโส่
 • สานิริน
 • นินนะดีโซซาย
หนังสือทั่วไป
(xxix), 306 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน
 • ภาค 2 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางสหภาพยุโรปและรัสเซีย
 • ภาค 3 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอบทางเอเชีย