วารสาร
184 หน้า : ภาพประกอบ
วารสาร
297 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ
วารสาร
250 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ
    สูจิบัติเนื่องในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2550 ท้องพระดรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
Note: สูจิบัติเนื่องในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเนื่องในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2550 ท้องพระดรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
หนังสืออ้างอิง
191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ
    รวมบทความทางวิชาการ คณะดบราณคดีปี 2554 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554) เรื่องภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
รวมบทความทางวิชาการ คณะดบราณคดีปี 2554 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2554) เรื่องภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนายน) 2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่1(มกราคม-มิถุนายน) 2549
หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบ
    ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
Note: ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)2549
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ