นวนิยาย
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
224 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
211 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.