นวนิยาย
831 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
776 หน้า ; 21 ซม.