หนังสือทั่วไป
59 หน้า
หนังสือทั่วไป
103 หน้า ; 21 ซม.