หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า