หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
466 หน้า ; 23 ซม.
    การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม -- จ้างคนที่ดีที่สุด -- การรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ -- การกระจายงานด้วยความมั่นใจ -- การบริหารเวลาของคุณ -- การบริหารทีมงาน -- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำ -- การจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา -- การจัดการกับวิกฤติ -- การพัฒนาอาชีพของคุณ
การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม -- จ้างคนที่ดีที่สุด -- การรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ -- การกระจายงานด้วยความมั่นใจ -- การบริหารเวลาของคุณ -- การบริหารทีมงาน -- การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำ -- การจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา -- การจัดการกับวิกฤติ -- การพัฒนาอาชีพของคุณ