หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
141 หน้า