หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • Part 1 ทำความรู้จัก Coaching with Love
  • Part 2 เตรียมตัว เตรียมใจ จะไปเป็นโค้ช
  • Part 3 หลักการและเครื่องมือของ Coaching with Love
  • Part 4 ขั้นตอนการโค้ชด้วยวิถี Coaching with Love
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
236 หน้า
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
114 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.