หนังสือทั่วไป
204 หน้า
    พิมพ์เป็นธรรมทานเพื่อถวายกุศลเนื่องในงานฉลองครบศตวรรษพระมหาโพธิธรรมาจารย์วงศ์ศากยะ(ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ มหาเถรี)6เมษายน 2551
Note: พิมพ์เป็นธรรมทานเพื่อถวายกุศลเนื่องในงานฉลองครบศตวรรษพระมหาโพธิธรรมาจารย์วงศ์ศากยะ(ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ มหาเถรี)6เมษายน 2551
หนังสือทั่วไป
640 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ในโอกาสถวายเพลิงพระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์
Note: พิมพ์ในโอกาสถวายเพลิงพระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.