หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
107 หน้า : ภาพประกอบ
    Partial Contents: ลักษณะทั่วไปของหมามุ่ยสมุนไพรไทย -- หมามุ่ยกับสารซีโรโทนินทำให้ "คัน" -- สมุนไพรไทยอย่างหมามุ่ยมีดีสำหรับเพศชาย -- มีสารสื่อประสาทที่สำคัญแก้โรค "พาร์กินสัน" บำรุงสมองกระปี้กระเป้า -- ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ -- เปิดตำรับภูมิปัญญาไทยสมุนไพร "หมามุ่ย" -- หมามุ่ย สลอด ตำแ
Partial Contents: ลักษณะทั่วไปของหมามุ่ยสมุนไพรไทย -- หมามุ่ยกับสารซีโรโทนินทำให้ "คัน" -- สมุนไพรไทยอย่างหมามุ่ยมีดีสำหรับเพศชาย -- มีสารสื่อประสาทที่สำคัญแก้โรค "พาร์กินสัน" บำรุงสมองกระปี้กระเป้า -- ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ -- เปิดตำรับภูมิปัญญาไทยสมุนไพร "หมามุ่ย" -- หมามุ่ย สลอด ตำแ
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.