สารนิพนธ์
(ก-ฑ) 141 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์(ศน.ม)รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
355 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
237หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
287 หน้า