หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน
 • บทที่ 2 ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร - บทที่ 3 ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 4 วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 5 ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 6 ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 7 วิธีดำเนินการ
 • บทที่ 8 คำถาม-คำตอบ
 • บทที่ 9 สรุป(จบ)
 • บทที่ 10 การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน
 • บทที่ 11 ปฏิวัติห้องเรียน
 • การนำห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้ เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : การเรียนรู้จึงไม่ใชเรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
 • ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนเลน์ของไทย ClassStart.org
 • กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือทั่วไป
137 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กำเนิดและอานิสงส์ของ PLC
 • บทที่ 2 หักดิบความคิด
 • บทที่ 3 มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนและทรงคุณค่า
 • บทที่ 4 โฟกัส + เป้าหมาย ที่การเรียนรู้ (ไม่ใช่การสอน)
 • บทที่ 5 เมื่อนักเรียนบางคนไม่ทัน
 • บทที่ 6 สร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ
 • บทที่ 7 เน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์
 • บทที่ 8 พลังของข้อมูลและสารสนเทศ
 • บทที่ 9 ประยุกต์ใช้ PLC ทั่วทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
 • บทที่ 10 วิธีจัดการความเห็นพ้องและความขัดแย้ง
 • บทที่ 11 ชุมชนแห่งผู้นำ
 • บทที่ 12 สรุป (จบ)
 • บทที่ 13 ประสบการณ์การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
265 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.