หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    พิมพ์ครั้งแรก ปี2529 ใช้ชื่อเรื่อง "ชีวิตในอดีต"
Note: พิมพ์ครั้งแรก ปี2529 ใช้ชื่อเรื่อง "ชีวิตในอดีต"