หนังสือนักธรรม บาลี
240 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
134 หน้า