หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
    ในโอกาสรำลึก 30 ปี 14 ตุลาคม 2516 นี่ คือหนึ่งในหนังสือรวบรวมผลงานของ วิสา คัญทัพ รวม 3 เล่มที่จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเห็น ในคุณค่าบทกวีนิพนธ์และแนวคิดที่แน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยน ท่านคงได้อรรถรสและความ ประทับใจพอสมควรในกระแสจิตที่ยังแจ่ม ใสพิสุทธิ์ของวีรชนที่จริงแท้ในเดือน ตุลาคม 2516? หนังสือเรียนไ
ในโอกาสรำลึก 30 ปี 14 ตุลาคม 2516 นี่ คือหนึ่งในหนังสือรวบรวมผลงานของ วิสา คัญทัพ รวม 3 เล่มที่จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเห็น ในคุณค่าบทกวีนิพนธ์และแนวคิดที่แน่วแน่ ไม่แปรเปลี่ยน ท่านคงได้อรรถรสและความ ประทับใจพอสมควรในกระแสจิตที่ยังแจ่ม ใสพิสุทธิ์ของวีรชนที่จริงแท้ในเดือน ตุลาคม 2516? หนังสือเรียนไ