หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
274 หน้า : ภาพประกอบ
  View TOC
TOC:
 • นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน
 • ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • "แพร่"
 • บ้านเมืองในภูมินิเวศ "แพร่"
 • นิเวศวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมในเมืองแพร่
 • การนับถือผีและการควบคุมนิเวศวัฒนธรรมโดยอำนาจเหนือธรรมชาติ
 • พุทธศาสนาและการจัดระเบียบความเชื่อท้องถิ่น
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ศาสนาของคนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
 • 2. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคเริ่มแรกของสยามประเทศจุดกำเนิดของ "วัด" จุดกำเนิดของชุมชน
 • 3. พุทธสถาน ชนชั้นปกครองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง
 • 4. โครงสร้างทางกายภาพและภูมิทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนในสังคมไทย
 • 5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและผลกระทบที่มีต่อวัดอันเป็นศูนย์กลางของชุมชน
 • 6. ศาสนากับไสยศาสตร์
 • 7. ขึดและคะลำ และข้อห้ามในสังคม
 • 8.ปรากฏการณ์ "จตุคามรามเทพ"
 • 9. พระเครื่องกับลูกประคำ : ความต่างระหว่างไทยกับพม่าทางพุทธศาสนา
 • 10. เมืองไทยทูเดย์ : ไม่มีพุทธแต่มีผีกับไสย
 • 11. เมื่อบ้านเมืองว่างพระศาสนา
 • 12. ศาสนากับความมั่นคงทางสังคมของบ้านเมือง
 • 13. สังคมมีศาสนา V.S สังคมเดรัจฉาน
หนังสือทั่วไป
175 หน้า
หนังสือทั่วไป
302 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.