งานวิจัย
691 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
225 หน้า