หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า