หนังสือทั่วไป
461 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.