หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบสี
    อายุครบ 84 ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)
Note: อายุครบ 84 ปี พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9)
หนังสือทั่วไป
1158 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
623 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
20 หน้า
หนังสือทั่วไป
102 หน้า
    พิมพ์ถวายเนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณวโรดม เจริญชนมายุครบ 92 9 มีนาคม 2551
พิมพ์ถวายเนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณวโรดม เจริญชนมายุครบ 92 9 มีนาคม 2551
หนังสือทั่วไป
629 หน้า ; 21 ซม.