หนังสือทั่วไป
481 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
441 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.