หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
    หนังสือเล่มเล็กลำดับที่ 101
Note: หนังสือเล่มเล็กลำดับที่ 101
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.