นวนิยาย
344 หน้า : ภาพประกอบ
    "กรีนิช แอนเดอร์สัน" เป็นหญิงสาวผู้มีดวงตาสีเขียวที่ผิดไปจากธรรมชาติของมนุษย์ ไม่นานหลังจากเธอได้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อที่ไปทำงานในต่างแดนก็มีผู้ชายชื่อ "แซ็ก" มาหาและบอกว่าเขาเป็นคนขององค์กรลับซึ่งคอยปกป้องโลกจาก "ซิน" สัตว์ประหลาดที่ข้ามผ่านมาจากมิติอื่นๆ พ่อของกรีนิชเป็น "แทรเวลเลอร์" ขององค์กรซึ
"กรีนิช แอนเดอร์สัน" เป็นหญิงสาวผู้มีดวงตาสีเขียวที่ผิดไปจากธรรมชาติของมนุษย์ ไม่นานหลังจากเธอได้ข่าวการเสียชีวิตของพ่อที่ไปทำงานในต่างแดนก็มีผู้ชายชื่อ "แซ็ก" มาหาและบอกว่าเขาเป็นคนขององค์กรลับซึ่งคอยปกป้องโลกจาก "ซิน" สัตว์ประหลาดที่ข้ามผ่านมาจากมิติอื่นๆ พ่อของกรีนิชเป็น "แทรเวลเลอร์" ขององค์กรซึ
นวนิยาย
352 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
407 หน้า : ภาพประกอบ