หนังสือทั่วไป
209 หน้า ; 19 ซม.
    อนุสรณ์งานศพ...ส.อาจารีย์
อนุสรณ์งานศพ...ส.อาจารีย์