หนังสือทั่วไป
354 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
342 หน้า