หนังสือทั่วไป
349 หน้า
หนังสือทั่วไป
423 หน้า
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
(67), 192 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 25
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 25
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า ภาพประกอบ
    พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
หนังสือทั่วไป
254 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
348 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
(37), 130 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
หนังสือทั่วไป
122 หน้า