หนังสือทั่วไป
831 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
    คณะกรรมการนักศึกษา จัดพิมพ์ฉบับต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2533 27 กรกฎาคม 2533
คณะกรรมการนักศึกษา จัดพิมพ์ฉบับต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2533 27 กรกฎาคม 2533
หนังสือทั่วไป
209 หน้า ; 19 ซม.
    อนุสรณ์งานศพ...ส.อาจารีย์
อนุสรณ์งานศพ...ส.อาจารีย์
หนังสือทั่วไป
27 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
    ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
342 หน้า
หนังสือทั่วไป
369 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
348 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
(44), 292 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
หนังสืออ้างอิง
(330), 37 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
20 หน้า
หนังสือทั่วไป
67 หน้า ; 18 ซม.