หนังสือทั่วไป
35 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
50 หน้า ; 18 ซม.
หนังสืออ้างอิง
820 หน้า ; 25 ซม.
    พิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: พิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสืออ้างอิง
820 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
820 หน้า ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฆ), (48), 820 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
222 หน้า
หนังสือทั่วไป
(67), 192 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
หนังสือทั่วไป
496 หน้า
หนังสือทั่วไป
496 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า ; 19 ซม.