สารนิพนธ์
(ก-จ), 122 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549