หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(16), 444 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
    หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓ จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓ จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 283 หน้า ; 21 ซม.
    งานวิจัยลำดับที่ 29
Note: งานวิจัยลำดับที่ 29
หนังสือทั่วไป
710 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
    หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ 3
หนังสือชุดรัตนประทีปแห่งพระไตรปิฎก เล่มที่ 3