เรื่องสั้น
111 หน้า : ภาพประกอบสี ; 17 ซม.
    เรื่องสั้นลำดับที่ 81
Note: เรื่องสั้นลำดับที่ 81