หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ เพียงเรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบกระชับ ฉับไว เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ แล้วการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ เพียงเรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบกระชับ ฉับไว เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ แล้วการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป