หนังสือทั่วไป
42 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
502 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วันที่ 10 เมษายน 2547
Note: อนุสรณ์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วันที่ 10 เมษายน 2547
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบสี
    ในโอกาสบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554
ในโอกาสบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
108 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
    จัดพิมพ์เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ
จัดพิมพ์เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.9) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.