หนังสือทั่วไป
284, [6] หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
284 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.