หนังสือทั่วไป
264 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 รู้จักโรคหวัด
  • บทที่ 2 การดูแลสุขภาพ
  • บทที่ 3 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหวัด
  • บทที่ 4 การรักษาหวัดด้วยแพทย์แผนจีน
  • บทที่ 5 อาหารบำรุง