งานวิจัย
(1-13) 187 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนาคม 2552
ฉบับอัดสำเนา, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนาคม 2552
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
331 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.