หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
304 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.