หนังสือทั่วไป
55 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
110 หน้า
นวนิยาย
173 หน้า : ภาพประกอบ
    รางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2554
รางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ปี 2554