หนังสือทั่วไป
318 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
    คัดเลือกจากนิตยสารฟ้าเมืองไทย ระหว่าง2519-2522
Note: คัดเลือกจากนิตยสารฟ้าเมืองไทย ระหว่าง2519-2522
นวนิยาย
392 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
400 หน้า : 21 ซม.
นวนิยาย
359 หน้า : 21.5 ซม.