หนังสือทั่วไป
183 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. ปมปัญหา "การละทิ้งเอเชียเพื่ออเมริกา"
  • 2. คำถามของ "ความเป็นตะวันตก"
  • 3. สังคมการเมืองและหมิ่นเจี๋ยน : วิวาทะกับปาร์ธา ฌัตเติอร์จี
  • 4. วิธีวิทยาจีนและวิธีวิทยาเอเชีย : วิวาทะกับมิโชกุชิ ยูโซ
  • 5. การข้ามพ้นเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้