หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.