หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
105 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
หนังสือทั่วไป
94 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
265 หน้า
หนังสือทั่วไป
88 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแห่งชาติ ครั้งที่3
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยแห่งชาติ ครั้งที่3
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสงานชุมนุมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบสี