หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(32) 224 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9), 357 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ราชบัลลังก์พม่า ลงเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ ชาวไทย
พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ราชบัลลังก์พม่า ลงเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ ชาวไทย
หนังสือทั่วไป
575 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
169 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 21 ซม.