หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    รวมวรรณคดีเรื่องเด่นของไทยที่เปี่ยมอรรถรสลึกล้ำ
รวมวรรณคดีเรื่องเด่นของไทยที่เปี่ยมอรรถรสลึกล้ำ
เรื่องสั้น
284 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
285 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
262 หน้า
เรื่องสั้น
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.