หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า ; 20 ซม.