หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ภาพประกอบสี